Tarieven en Vergoedingen

Als het gaat om ziekenhuisvervangende- of terminale zorg zijn de verzekeringsmaatschappijen vaak bereid om bij te dragen in de kosten van de thuiszorg. Kosten die echter niet vergoed worden, zijn fiscaal aftrekbaar. Deze kosten vallen onder de noemer ”buitengewone lasten”.

Naast de particulier betaalde zorg bestaan er via de overheid mogelijkheden voor het ontvangen van gefinancierde zorg. Dit loopt via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

De AWBZ is een volksverzekering en staat dus los van uw eigen ziektekostenverzekering. Iedereen die in Nederland woont heeft recht op AWBZ-zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget. Het Zorgkantoor voert de AWBZ namens alle zorgverzekeraars uit.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt dus geld van de overheid krijgen om zèlf uw zorg in te kopen, mits de zorg voor 3 maanden of langer nodig is. Dit heet een Persoons Gebonden Budget (PGB). Met een PGB heeft u vrijheid en ruimte in de keuze van uw zorg en het tijdstip dat voor u het beste uitkomt.

Het CIZ bepaalt hoeveel zorg u nodig heeft en stelt uw indicatie vast. Deze indicatie wordt naar het Zorgkantoor gestuurd.

Aan de hand van de indicatie bepaalt het Zorgkantoor hoe hoog het bedrag van uw persoonsgebonden budget wordt. U ontvangt hiervan een overzicht en u krijgt uw toegekende budget op uw bankrekening gestort. Hiermee kunt u dan zelf uw zorg inkopen.

Hoe u uw budget besteedt, dient u achteraf te verantwoorden aan het Zorgkantoor. U krijgt hiervoor de nodige formulieren toegestuurd. Wij kunnen u hierbij helpen, wanneer u dit zelf niet kunt.

Administratieve afhandeling

GoedeZorg verzorgt voor u de declaraties voor de verrichtte diensten en stuurt deze naar u of uw zaakwaarnemer. Ook geven wij ondersteuning bij het invullen van de formulieren voor het aanvragen van een CIZ indicatie of een PGB overeenkomst.

Nieuwsbrief oktober 2017

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: Nieuwe ZZP’ers; Vernieuwde website; Scholingsaanbod; Ziekmelden; Telefoonnummer …