24 uurs zorg

Zorg zoals u dat wilt

Wanneer u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen kan GoedeZorg een beter alternatief bieden dan een verpleeg- of een verzorgingstehuis. Wij leveren verpleging en/of verzorging aan huis waardoor een opname in een instelling niet langer nodig is.

Bij 24-uurs zorg bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week, thuis alle verpleging en verzorging die de cliënt nodig heeft. Wij werken met een klein, vast zorgteam per cliënt. Onze zorgverleners leveren kwaliteit, zij gaan uit van de wensen van de cliënt en zorgen voor een prima samenwerking met bijvoorbeeld huisarts en therapeut.

Wanneer kan 24 uurs zorg worden ingezet:

  • In de palliatieve fase, zodat men thuis kan sterven;
  • Als er sprake is van dementie;
  • Herstel na operatie;
  • Thuis willen blijven wonen ook als dit lichamelijk of geestelijk niet meer goed kan;
  • Als overbrugging bij het wachten voor een opname;
  • Ter ontlasting van de mantelzorg of familieleden.

Nieuwe scholingen!

Er worden dit voorjaar in samenwerking met SkillsUpdate 2 nieuwe scholingen aangeboden. Het is belangrijk om als zorgprofessional …

GoedeZorg gaat verhuizen

Na een flinke zoektocht hebben wij een gezellige en mooie locatie gevondenvoor ons kantoor.Je bent uiteraard van harte welkom …

Nieuwsbrief GoedeZorg januari 2020

Groei De afgelopen maanden is GoedeZorg behoorlijk gegroeid. We hebben mooie nieuwe opdrachten gekregen en werken ook met …