Palliatieve Zorg

GoedeZorg Stervensbegeleiding

Wanneer u graag de laatste levensfase in uw vertrouwende omgeving wil doorbrengen kunnen wij u en zo nodig uw familie daarbij begeleiden.

GoedeZorg heeft gespecialiseerde zorgverleners die bij u thuis de zorg komen verlenen en zich richten op het zoveel mogelijk in standhouden van de kwaliteit van leven, het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken, pijnbestrijding en verzachting.

De meeste mensen die weten dat zij gaan sterven geven er de voorkeur aan dat in hun eigen vertrouwde omgeving te doen. Thuis sterven is echter een intensief en zwaar proces. Niet alleen voor de zorgvrager zelf, maar ook voor de familie die hem of haar verzorgt. Palliatief terminale thuiszorg is dan vaak essentieel.

Terminale zorg richt zich specifiek op zorg in het laatste deel van de palliatieve fase, waarin kenmerken van het sterven zichtbaar en onafwendbaar zijn. Meestal betreft dit een periode van maximaal 3 maanden.

De palliatief terminale zorg en behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Waarbij er aandacht is voor lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid, gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte, vragen rondom leven en dood, zorg voor de naasten en allerlei praktische zaken.

Nieuwsbrief oktober 2017

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: Nieuwe ZZP’ers; Vernieuwde website; Scholingsaanbod; Ziekmelden; Telefoonnummer …