Ondersteunende begeleiding

Zorg zoals u dat wilt

Begeleidende ondersteuning is er op gericht om de regie te kunnen houden over uw eigen dagindeling en/of uw huishouden. Met GoedeZorg ondersteuning bevorderen of behouden we de zelfredzaamheid. Dit is ter voorkoming van verwaarlozing of opname in een instelling.

Wat GoedeZorg kan doen:

  • Structuur brengen in het dagelijkse leven;
  • Trainen van praktische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld koken;
  • Begeleiding bij het maken van een maaltijdplanning en boodschappen doen;
  • Helpen opbouwen en onderhouden van sociale contacten zoals familie, kennissenĀ en vrienden;
  • Ondersteuning bieden bij bezoek van een arts of het ziekenhuis;
  • Uw familie of mantelzorger (tijdelijk) ontlasten;

Uw hulpvraag en onze ervaring zijn altijd ons uitgangspunt. Vanuit uw vraag wordt er stapsgewijs gewerkt aan ontwikkeling, hervinden of behouden van zelfredzaamheid. Hierbij houden we rekening met ieders beperkingen en mogelijkheden tot benutting van vaardigheden.

Op basis van de ondersteuning die u nodig heeft maken we een begeleidingsplan. We betrekken, waar mogelijk, familie of mantelzorger(s) in onze begeleiding. Uiteraard schakelt GoedeZorg specialisten in als dit nodig is.

Nieuwe scholingen!

Er worden dit voorjaar in samenwerking met SkillsUpdate 2 nieuwe scholingen aangeboden. Het is belangrijk om als zorgprofessional …

GoedeZorg gaat verhuizen

Na een flinke zoektocht hebben wij een gezellige en mooie locatie gevondenvoor ons kantoor.Je bent uiteraard van harte welkom …

Nieuwsbrief GoedeZorg januari 2020

Groei De afgelopen maanden is GoedeZorg behoorlijk gegroeid. We hebben mooie nieuwe opdrachten gekregen en werken ook met …