Persoonlijke verpleging

Zorg zoals u dat wilt

GoedeZorg kan ingezet worden voor verpleging na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, of wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent goed met een handicap of ziekte te leven.

Ook verzorgen wij verpleegkundige handelingen zoals:

  • Wondverzorging;
  • Het toedienen van medicatie;
  • Het geven van injecties;
  • Sondevoeding;
  • Advies geven "hoe om te gaan met uw ziekte".

Voor mensen die hun laatste levensfase thuis willen doorbrengen biedt GoedeZorg ook terminale thuiszorg.

Nieuwsbrief oktober 2017

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: Nieuwe ZZP’ers; Vernieuwde website; Scholingsaanbod; Ziekmelden; Telefoonnummer …