Kosten en Vergoedingen

Als het gaat om ziekenhuisvervangende- of terminale zorg zijn de verzekeringsmaatschappijen vaak bereid om bij te dragen in de kosten van de thuiszorg. Kosten die echter niet vergoed worden, zijn fiscaal aftrekbaar. Deze kosten vallen onder de noemer ”buitengewone lasten”.

GoedeZorg verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan. Dit kan zijn een zorgindicatie op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Zvw (Zorgverzekeringswet).
Indien u een zorgindicatie heeft, dan kunnen wij onze diensten leveren via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Zorg In Natura (ZIN).

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Met het PGB kunt u zelf de zorg regelen en betalen. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kan inkopen. Met een PGB kunt u zelf uw bemiddelingsorganisatie kiezen. Wat u met uw PGB budget kunt inkopen hangt af van de hoogte van het budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan.

Zorg in natura

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders. Wij zijn als zorgaanbieder niet zelf gecontracteerd maar werken met verschillende organisaties samen die contracten hebben met de gemeente en de zorgverzekeraars. Mochten er geen contract zijn met de zorgverzekeraar dan is zorg in natura nog steeds mogelijk. De financiële afwikkeling kan in dat geval echter wel via u moeten verlopen, waarbij u de factuur aan ons uitbetaald en indient bij de zorgverzekeraar.

Particuliere zorg

Als u behoefte heeft aan meer zorg, buiten de aan u toegekende indicatie of u komt niet in aanmerking voor een indicatie, dan kan de zorg via GoedeZorg bijgekocht worden.

Administratieve afhandeling

GoedeZorg verzorgt voor u de declaraties voor de verrichtte diensten en stuurt deze naar u of uw zaakwaarnemer. Ook geven wij ondersteuning bij het invullen van de formulieren voor het aanvragen van een CIZ indicatie of een PGB overeenkomst.

Nieuwe scholingen!

Er worden dit voorjaar in samenwerking met SkillsUpdate 2 nieuwe scholingen aangeboden. Het is belangrijk om als zorgprofessional …

GoedeZorg gaat verhuizen

Na een flinke zoektocht hebben wij een gezellige en mooie locatie gevondenvoor ons kantoor.Je bent uiteraard van harte welkom …

Nieuwsbrief GoedeZorg januari 2020

Groei De afgelopen maanden is GoedeZorg behoorlijk gegroeid. We hebben mooie nieuwe opdrachten gekregen en werken ook met …